top of page
Logga_edited.jpg
Topp

Hälsa och lärande går hand i hand!

IMG_0472_edited.jpg

Värdegrund

 

Vi tror att en god miljö är grunden för en positiv social utveckling och en optimal kunskapsutveckling.

Hyllie Park Grundskola är stolta över att vara först ut i Sverige att arbeta med ett finskt metodmaterial -Styrka, Glädje, Medkänsla - utvecklat av univeristetslektor Åse Fagerlund och bearbetat för Hyllie Park av universitetslektor Elinor Schad.  Metoden handlar om att utgå från elevernas styrkor och utveckla förmåga till medkänsla och empati. Som pilotskola i Sverige för "Styrka, glädje, medkänsla" arbetar Hyllie Park med att utveckla den sociala lärmiljön och utgöra underlag för forskning kring dess betydelse för elevernas välbefinnande och måluppfyllelse.

1200px-Facebook_Logo_(2019).png
bottom of page