top of page

Om oss - Kärnvärden

Hyllie Park - hjärta och tanke

Hyllie Park är ett samlingsnamn för en rad olika idéburna verksamheter organiserade i ideella föreningar och aktiebolag utifrån en kristen värdegrund.

 

Hyllie Park Kyrkan bedriver genom Hyllie Park Diakoni AB äldreboende, förskola, grundskola och restaurang och i samarbete med bland annat frikyrkosamfundet Evangeliska frikyrkan är man huvudman för Hyllie Park Folkhögskola.

Hyllie Park Samverkan är ett samägt bolag av Kyrkan, Folkhögskolan och Diakoni för att äga och förvalta de samutnyttjade fastigheterna på området. Kyrkan och Folkhögskolan står bakom Hyllie Park Resurs som bland annat bedriver två secondhandbutiker i Malmö och Åkarp i samverkan med Erikshjälpen.

_RDA1561.jpg

Hyllie Park Talentbyrån AB är ett samarbete mellan Folkhögskolan och Skillinge Missionshus, Simrishamn.

Vår historia

När Malmö Baptistförsamling i början av 1990-talet sålde sin kyrka på Västervång, och flyttade verksamheten till Hyllie Park, var det inte bara för att bygga en ny kyrka. Det fanns en vision om att utifrån en kristen värdegrund och samhällsengagemang, starta andra verksamheter för att ge människor möjlighet att växa och utvecklas.

 • 1870 bildades Malmö baptistförsamling, 150 års-jubileum år 2020

 • 1987 startade Bibelskola Syd i samverkan mellan fem kyrkor i Malmö och Arlöv

 • 1992 Församlingsbaserad ledarutbildning och kurser för arbetslösa under Liljeholmens folkhögskola

 • 1992 förvärvades Pilängsområdet från Malmö stad och bytte namn till Hyllie Park

 • 1993 öppnade Äldreboendet

 • 1994 öppnade första secondhandbutiken i Arlöv i samarbete med Erikshjälpen secondhand

 • 1994 startade Hyllie Park förskola

 • 1995 beslutade Regeringen att bygga Öresundsbron

 • 1996 flyttade Västervångkyrkan till Hyllie Park

 • 1997 startade Hyllie Park folkhögskola, folkhögskoleverksamhet hade sedan år 1987 bedrivits under Liljeholmens folkhögskola

 • 1999 startade Världens hus i Kroksbäck med modersmålsbaserad svenskundervisning på uppdrag av Malmö stad

 • 1999 startade Skandinavisk akademi för ledarskap och teologi (SALT)

 • 2000 invigdes Öresundsbron några km från Hyllie Park

 • 2000 flyttade secondhandbutiken från Arlöv till Åkarp

 • 2002 startade Kulturkurs i Kunming, Kina

 • 2007 startade Kulturverkstad, kulturskola för barn och unga

 • 2008 invigdes Malmö Arena på Hyllie C som första byggnad (avstånd mellan Hyllie C och Hyllie Park, ca 1,5 km)

 • 2009 startade Hyllie Park grundskola, F-6

 • 2011 invigdes Citytunneln under Malmö från Hyllie C

 • 2011 startade Akademi för ledarskap och teologi (ALT)

 • 2012 flyttar secondhandbutik från Volframsgatan 5 till Cypressvägen 8

 • 2015 blev folkhögskolan delägare av TCG Nordica

 • 2015 startade folkhögskolefilial i Skillinge

 • 2016 startade folkhögskolefilial i Göteborg

 • 2016 flyttade SFI-verksamheten från Världens hus till Stensjögatan 3, Malmö

 • 2015 startade folkhögskolefilial i Kristianstad

 • 2017 började NCC och IKANO att bygga på bostadsområdet Elinegård, mellan Hyllie Park och kalkbrottet

 • 2018 öppnade Restaurang Källan

 • 2019 invigdes nya verksamhetslokaler på Hyllie Park-området

 • 2020 startade Hyllie Park Talentbyrån

Namnet Hyllie...

skrevs på 1100-talet "Höllöghe" och var namnet på kyrkbyn Hyllieby. Namnets betydelse var "fläder+ hög" eller "sluttande+hög". Boplatser från sten- brons- och järnåldern har hittats i Hyllie. Från bronsåldern finns en gravhög. Idag utgör området en central del av det växande Malmö och Öresundsområdet. 

Vår klockstapel

På området har vi valt att sätta upp en klockstapel med den kristna symbolen - ett kors. Inskriptionen i den gjutna klockan är – ”Halleluja - Gud tillhör äran”. Detta vill uttrycka att
Hyllie Park är skapat utifrån en tacksamhet till Gud, och att all verksamhet ska vara en
pågående tillbedjan till Gud.

cross.jpg
bottom of page