top of page

Fastighet/Service

Här kan du som arbetar på Hyllie Park beställa service till fastigheten, inom IT, och andra serviceåtgärder. När du klickar på länkarna nedan kommer du först behöva logga in med ditt Hyllie Park-konto via Google. Om du inte får åtkomst till inloggningsformuläret beror det sannolikt på att du redan är inloggad på ett annat Google-konto. Logga ut och försök igen!

Fastighetsservice

Har du ett problem som rör fastigheterna?

 

Underhåll och reparationer som kan anmälas här är:

 • Markanläggningar och utemiljö

 • Värmesystem

 • Ventilation

 • El, Vatten & avlopp

 • Larm & Lås

 • Datanät och IT

 • Brandlarm

 • Byggnader & fast monterad inredning

 • Fast monterade maskiner (tvättmaskiner etc)

 

Följande ingår inte i fastighetsservicen:

Inköp av lösa inventarier, budkörning av alla de slag, uppackning och montering av lösa inventarier, grovstädning eller bortforslande av avfall, batteri- och lampbyten.

Kräver inloggning med Hyllie Park-konto.

Övrig service

Gäller vardagar 08.00-17.00.

Vi värdesätter att ni försöker lösa uppkommen situation med egen personal/själv i största möjligaste mån. Tack.

 

Exempel på service-förfrågningar:

 • Städning av samtliga lokaler 

 • Iordningställande av lokaler

 • Vaktmästarsysslor

 • Budkörning som ej kan lösas av resp organisation - OBS! DETTA MÅSTE BESTÄLLAS senast dagen före!

 • Nyckelhantering

 • Lokalbokningar - förfrågningar

Kräver inloggning med Hyllie Park-konto.

Se beställningar

Du som gjort en beställning kan följa dess status här. Du som är servicepersonal kan se och kommentera alla beställningar här.

 

Kräver inloggning med Hyllie Park-konto.

bottom of page