top of page
Logga_edited.jpg
Topp

Hälsa och lärande går hand i hand!

IMG_0508_edited.jpg

Fritidshemmet

 

Öppet 6:00-8:10, och 13:30-17:30​

Hyllie Park är lika mycket fritidshem som grundskola. Lika viktig som den traditionella undervisningen, är att våra elever tillåts lära under friare former. Lika mycket som vi arbetar med att strukturera barns utveckling, vill vi bejaka det spontana i densamma.

 

Hyllie Park Fritidshem ligger i samma lokaler som grundskolan och har öppet ett antal timmar innan och efter skoldagen. Vi erbjuder frukost på morgonen och mellanmål på eftermiddagen. Men fritids är inte bara en plats där vi ansvarar för eleverna som måste bli lämnade tidigt eller hämtade sent – Det är framförallt ett tillfälle för undervisningen att anta en unik form. Undervisningen på fritids utgår nämligen ifrån elevernas intressen och behov. Den grundar sig på frågor som: Vad tycker eleverna om att leka? Vilka sporter vill de spela? Vilka sorters skapande eggar deras fantasi?

 

Och så den stora frågan: På vilka sätt kan dessa aktiviteter utgöra lärandetillfällen?

1200px-Facebook_Logo_(2019).png
bottom of page