top of page
Logga_edited.jpg
Topp

Hälsa och lärande går hand i hand!

Kontakt

 

Varmt välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar. Om du vill anmäla ditt eller dina barn till vår kö, klicka på "Köanmälan" i menyn.

Elinelundsvägen 55 G, 216 23 Malmö

Rektor

Maria Weibull

079-098 17 61

maria.weibull@hylliepark.se

Biträdande rektor

Åsa Svensson

072-202 26 29

asa.svensson@hylliepark.se

Elevhälsoteamet

Kurator
073-936 69 81

kurator@hylliepark.se

Thomas Ivarsson, specialpedagog

073-374 77 80

thomas.ivarsson@hylliepark.se

Sara Hötzel, skolsköterska

040-37 59 08

sara.hotzel@hylliepark.se

Annika Lindgren, skolläkare

annika.lindgren@hylliepark.se

Fritidstelefonen (06:00-08:00 och 13:30-17:30)

073-621 25 00

Hitta hit

 
Buss: linje 1 och 33, hållplats Elinelund
Tåg: till Hyllie och sedan Linje 33 mot Ön
Bil: parkering enligt taxa.
1200px-Facebook_Logo_(2019).png
EU-logotyp_Skolmjolksstod.jpg.jpg
logga_utan_bakgrund-1.png
karta_hyllie_park.jpg
bottom of page