top of page
Logga_edited.jpg
Topp

Hälsa och lärande går hand i hand!

IMG_0165_edited.jpg

På Hyllie Park Grundskola ska alla kunna känna arbetsglädje! Det är viktigt att vi alla förstår att vi är en del av och har ett ansvar för arbetsmiljön på vår arbetsplats. Vi är ett team, där våra olika kompetenser tas tillvara och vi kompletterar varandra. Laget är större än jaget - samarbete är prioriterat, och vi utvecklas tillsammans.

Värdegrunden ska genomsyra arbetsplatsen i ord och handling och ligga till grund för hur du arbetar och förhåller dig till dina kollegor. 

 

Det är en viktig överenskommelse som gäller alla, inklusive vikarier. 

Är du intresserad av att bli en del av vårt team, eller jobba som timvikarie hos oss? Kontakta rektor Maria Weibull eller biträdande rektor Åsa Svensson!

Personal

MARIA WEIBULL

Rektor

079-098 17 61

maria.weibull@hylliepark.se

ÅSA SVENSSON

Biträdande rektor

072-202 26 29

asa.svensson@hylliepark.se

NINNIE NÄRHI

-Förstelärare

-Klasslärare i förskoleklass

ninnie.narhi@hylliepark.se

PETER HAMMARSTRAND

-Klasslärare i förskoleklass

-Arbetar på fritids

peter.hammarstrand@hylliepark.se

EMMA GYLLENSWÄRD

-Klasslärare i år 1

-Idrottslärare för år 1-6

emma.gyllensward@hylliepark.se

SOFIE PERSSON

-Förstelärare

-Klasslärare i år 1

sofie.persson@hylliepark.se

MALIN HULTHÉN

Klasslärare i år 2

malin.hulthen@hylliepark.se

JOSEFIN DIGNERT

-Förstelärare

-Klasslärare i år 3

josefin.dignert@hylliepark.se

GUNILLA OLSSON

-Förstelärare

-Klasslärare i år 4

gunilla.olsson@hylliepark.se

TOMCE MANCEVSKI

-Lärare/elevresurs i år 4

-Arbetar på fritids

tomce.mancevski@hylliepark.se

VICTORIA METTÄLÄ

Klasslärare i år 5

victoria.mettala@hylliepark.se

SUSANNE WANGHEIM

Klasslärare i år 6

susanne.wangheim@hylliepark.se

HANNA NILSSON

Lärare i år 4-6

hanna.nilsson@hylliepark.se

MAJA AUDINELL RICHTER

Lärare i bild, slöjd och tyska

maja.richter@hylliepark.se

EVA MELIN

-Hem- & konsumentkunskap

-Musiklärare för år 4-6

-Fritidspedagog

eva.melin@hylliepark.se

ANTON LARSSON

-Idrottslärare för år 4-6

-Fritidsledare

anton.larsson@hylliepark.se

MIKAEL SVENSSON

-Resurs i år 1

-Arbetar på fritids

mikael.svensson@hylliepark.se

GREGORIA MATEO DE FLORES

-Resurs i år 1

-Arbetar på fritids

gregoria@hylliepark.se

DERRICK RUKUNDO

-Resurs i år 2

-Arbetar på fritids

derrick.rukundo@hylliepark.se

REBEKKA LENK

-Resurs i år 2

-Arbetar på fritids

rebekka.lenk@hylliepark.se

OMAR SAAD

-Fritidsledare

-Resurs i år 5

JACOB NÄRHI

-Resurs i år 6

-Arbetar på fritids

jacob.narhi@hylliepark.se

OSSIAN CONTASSOT

-Arbetar på fritids

-Webbansvarig

ossian.contassot@hylliepark.se

CLAUDIO COSSIO

-Servicepersonal

-Sköter lokalvården samt ansvarar för skolans kök

claudio.cossio@hylliepark.se

SARA HÖTZEL

-Skolsköterska

-Ingår i skolans elevhälsoteam

040-37 59 08

sara.hotzel@hylliepark.se

THOMAS IVARSSON

-Specialpedagog

-Ingår i skolans elevhälsoteam

073-374 77 80

thomas.ivarsson@hylliepark.se

AHMED ALRAJAB

-Servicepersonal

-Rastvakt, mellanmålsvärd och lokalvård

ahmed.alrajab@hylliepark.se

ANNIKA LINDGREN

-Skolläkare

-Ingår i skolans elevhälsoteam

Nås via skolsköterskan

KURATOR

Ingår i skolans elevhälsoteam

073-936 69 81

kurator@hylliepark.se

1200px-Facebook_Logo_(2019).png
EU-logotyp_Skolmjolksstod.jpg.jpg
logga_utan_bakgrund-1.png
karta_hyllie_park.jpg
bottom of page