top of page
Logga_edited.jpg
Topp

Hälsa och lärande går hand i hand!

IMG_0635_edited.jpg

Inriktning

 

På Hyllie Park  Grundskola ser vi att hälsa och lärande går hand i hand. Forskning har påvisat ett starkt samband mellan hög måluppfyllelse, framgång i skolarbetet och god hälsa. Av den anledningen har vi valt att lägga stor vikt på det främjande och förebyggande hälsoarbetet. Bland annat har vi daglig lärarledd pulsglädje, avslappning på schemat, positiv psykologi som gemensamt förhållningssätt, utökad idrott & hälsa för åk 4-6, dagliga brainbreaks och flexibla klassrum. Genom dessa insatser:

 

  • Förebygger vi mobbning genom att främja goda relationer 

  • Blir vi friskare och ökar vår koncentrationsförmåga 

  • Stärker vi gemenskapen och vi-känslan 

  • Reducerar vi stressen och ökar lugnet 

  • Ökar vi självkänslan

1200px-Facebook_Logo_(2019).png
bottom of page