top of page
Logga_edited.jpg
Topp

Hälsa och lärande går hand i hand!

IMG_0635_edited.jpg

Inriktning

 

Vår inriktning är Naturvetenskap, matematik och hälsa. Det finns flera skäl till att vi väljer att profilera vår skola så. Barn har en naturlig nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet för naturvetenskapliga fenomen och världen omkring dem.

Hyllie Park Förskola har länge arbetat med naturvetenskap och hälsa och det arbetet har fått en fortsättning i Hyllie Park Grundskola. I vårt arbete utgår vi från aktuell skolforskning som visar på att elever i tidig ålder bör arbeta praktiskt med naturvetenskap, teknik och matematik.

På Hyllie Park  Grundskola ser vi att hälsa och lärande går hand i hand. Forskning har påvisat ett starkt samband mellan hög måluppfyllelse, framgång i skolarbetet och god hälsa. Av den anledningen har vi valt att lägga stor vikt på det främjande och förebyggande hälsoarbetet. Bland annat har vi daglig lärarledd pulsglädje, avslappning på schemat, positiv psykologi som gemensamt förhållningssätt, utökad idrott & hälsa för åk 4-6, dagliga brainbreaks och flexibla klassrum. Genom dessa insatser:

 

  • Förebygger vi mobbning genom att främja goda relationer 

  • Blir vi friskare och ökar vår koncentrationsförmåga 

  • Stärker vi gemenskapen och vi-känslan 

  • Reducerar vi stressen och ökar lugnet 

  • Ökar vi självkänslan

1200px-Facebook_Logo_(2019).png
EU-logotyp_Skolmjolksstod.jpg.jpg
logga_utan_bakgrund-1.png
karta_hyllie_park.jpg
bottom of page