top of page
Logga_edited.jpg
Topp

Hälsa och lärande går hand i hand!

IMG_0334_edited.jpg

Elevhälsoteamet

 

Elevhälsoteamet består av skolkuratorn, skolsköterskan, skolläkaren, specialpedagogen och skolledningen och arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Deras täta samverkan, med varandra och med övrig personal, ser vi som en av skolans främsta styrkor. Elevhälsoteamets viktigaste uppgift är att säkerställa att varje enskild elev ges de förutsättningar som krävs för att nå sin fulla potential. Teamet träffas varje vecka och följer upp elevernas trygghet, mående och kunskapssituation. Prioriterat för varje profession är att arbeta elevnära både på individ- och gruppnivå.

Vill du kontakta någon i elevhälsoteamet? Se sidan "Kontakt" i huvudmenyn!

1200px-Facebook_Logo_(2019).png
bottom of page