De stora gröna ytorna används både vid lek och undervisning

Hyllie Park Grundskola

"Jag kan, jag vill, jag vågar" 

Varje elev är viktig och har något att bidra med. Vi vill vara skolan där du är viktig!

Hyllie Park Grundskola ligger granne med kalkbrottet, Djupadal och nära bostads- och affärsområdet Hyllievång. Sedan 1994 driver vi här Hyllie Park Förskola och sedan 2009 Hyllie Park Grundskola år F-6. Här finns stora härliga gröna ytor med möjlighet till både undervisning och lek utomhus. Skolan har inriktning mot naturvetenskap, matematik och hälsa. 

Positiva och höga förväntningar på elever och personal

För att bli duktig i fotboll måste man träna. Detsamma
gäller allt från läs- och skrivutveckling till taluppfattning, förmågan att analysera samt andra färdigheter. I vår skola får eleverna möjlighet att ta ett ökat ansvar för sitt lärande i takt med att de utvecklas. Pedagogisk forskning visar att elever når längre om skolan har höga förväntningar på deras prestationer. Vi vill skapa den bästa kombinationen av utmaningar och stöd för att varje elev ska kunna nå toppen av sin förmåga. Målet är att våra elever utvecklas till ansvarstagande, kreativa och självständiga individer som tar en aktiv del i vårt samhälle.

Barn har en naturlig nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet när det gäller naturvetenskapliga fenomen.

Skolans inriktning

Hyllie Park Grundskolas inriktning är Naturvetenskap, matematik och hälsa. Det finns flera skäl till att vi väljer att profilera vår skola så. Barn har en naturlig nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet för naturvetenskapliga fenomen och världen omkring dem.

Hyllie Park Förskola har länge arbetat med naturvetenskap och hälsa och det arbetet har fått en fortsättning i Hyllie Park Grundskola. I vårt arbete utgår vi från aktuell skolforskning som visar på att elever i tidig ålder bör arbeta praktiskt med naturvetenskap, teknik och matematik.

Nyckelord: omtanke, respekt och hänsyn.

Värdegrund

Vi tror att en god miljö är grunden för en positiv social utveckling och en optimal kunskapsutveckling. Vi bygger vidare på förskolans arbete genom att skapa ett socialt klimat som gör att varje elev känner trygghet och respekt i en levande social gemenskap.

Nyckelord: omtanke, respekt och hänsyn

Vi tror att viljan och lusten att lära har sin utgångspunkt i elevernas självkänsla och trygghet. Våra nyckelord är omtanke, respekt och hänsyn. Vi arbetar aktivt med den här delen av värdegrunden då vi är övertygade om att det är en nödvändighet för att skapa förutsättningar för lärande och ansvar.