De stora gröna ytorna används både vid lek och undervisning

Hyllie Park Grundskola

"Jag kan, jag vill, jag vågar" 

Varje elev är viktig och har något att bidra med. Vi vill vara skolan där du är viktig!

Hyllie Park Grundskola ligger granne med kalkbrottet, Djupadal och nära bostads- och affärsområdet Hyllievång. Sedan 1994 driver vi här Hyllie Park Förskola och sedan 2009 Hyllie Park Grundskola år F-6. Här finns stora härliga gröna ytor med möjlighet till både undervisning och lek utomhus. Skolan har inriktning mot naturvetenskap, matematik och hälsa. 

Positiva och höga förväntningar på elever och personal

För att bli duktig i fotboll måste man träna. Detsamma
gäller allt från läs- och skrivutveckling till taluppfattning, förmågan att analysera samt andra färdigheter. I vår skola får eleverna möjlighet att ta ett ökat ansvar för sitt lärande i takt med att de utvecklas. Pedagogisk forskning visar att elever når längre om skolan har höga förväntningar på deras prestationer. Vi vill skapa den bästa kombinationen av utmaningar och stöd för att varje elev ska kunna nå toppen av sin förmåga. Målet är att våra elever utvecklas till ansvarstagande, kreativa och självständiga individer som tar en aktiv del i vårt samhälle.

Barn har en naturlig nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet när det gäller naturvetenskapliga fenomen.

Skolans inriktning

Hyllie Park Grundskolas inriktning är Naturvetenskap, matematik och hälsa. Det finns flera skäl till att vi väljer att profilera vår skola så. Barn har en naturlig nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet för naturvetenskapliga fenomen och världen omkring dem.

Hyllie Park Förskola har länge arbetat med naturvetenskap och hälsa och det arbetet har fått en fortsättning i Hyllie Park Grundskola. I vårt arbete utgår vi från aktuell skolforskning som visar på att elever i tidig ålder bör arbeta praktiskt med naturvetenskap, teknik och matematik. 

På Hyllie Park  Grundskola ser vi att hälsa och lärande går hand i hand. Forskning har påvisat ett starkt samband mellan hög måluppfyllelse, framgång i skolarbetet och god hälsa. Av den anledningen har vi valt att lägga stor vikt på det främjande och förebyggande  häsoarbetet. Bland annat har vi daglig lärarledd pulsglädje, avslappning på schemat, positiv psykologi som gemensamt förhållningssätt, utökad idrott & hälsa för åk 4-6, dagliga brainbreaks och flexibla klassrum. Genom dessa insatser:

  • Förebygger vi mobbning genom att främja goda relationer 
  • Blir vi friskare och ökar vår koncentrationsförmåga 
  • Stärker vi gemenskapen och vi-känslan 
  • Reducerar vi stressen och ökar lugnet 
  • Ökar vi självkänslan

Värdegrund

Vi tror att en god miljö är grunden för en positiv social utveckling och en optimal kunskapsutveckling. 

Hyllie Park Grundskola är stolta över att vara först ut i Sverige att arbeta med ett finskt metodmaterial -Styrka, Glädje, Medkänsla - utvecklat av univeristetslektor Åse Fagerlund och bearbetat för Hyllie Park av universitetslektor Elinor Schad.  Metoden handlar om att utgå från elevernas styrkor och utveckla förmåga till medkänsla och empati. Som pilotskola i Sverige för "Styrka, glädje, medkänsla" arbetar Hyllie Park med att utveckla den sociala lärmiljön och utgöra underlag för forskning kring dess betydelse för elevernas välbefinnande och måluppfyllelse.