Kvällsmat på Hyllie Park

Vår restaurang serverar mat mellan
16.30–17.30

...varje onsdag hela våren.

Den 26 februari serveras:


Pastapytt med kall vitlökssås

Vuxen: 49:- Barn: 35:-

Även Takeaway


Alla är välkomna till Kvällsmat
på Hyllie Park!

T E M A   E T T   H Å L L B A R T   L I V

Skamfilad

- om att möta svåra känslor hos sig själv och andra

F Ö R E L Ä S N I N G    A V

Göran Larsson

11 mars 18.00

Hyllie Park, Elinelundsvägen 55 D

Generad, förvirrad, bortgjord, utsatt
Skam är en känsla som någon gång drabbar oss alla.  Göran Larsson berättar lättfattligt om skammens många ansikten och hur den påverkar våra liv och relationer. Med humor, värme och många vardagliga exempel lotsar han oss mot ett respektfullt och medkännande bemötande både av oss själva och andra. En föreläsning om liv och längtan, hopp och vägar till ett helare Jag. 

Tillsammans med Cecilia Kyllinge, sång 

Ur innehållet: 

– det sårade hjärtat
– skam i nära relationer 
– skam medberoende och beroende 
– själens längtan
– läkevägar och tillfrisknande 
– skam och andlighet

Göran Larsson
är präst, leg. psykoterapeut och S:t Lukas-utbildad själavårdare, verksam vid Sankt Lukas Dalarna i Falun. Han har under många år jobbat med dialog- och reflektionsgrupper i församlingar och bland långtidssjukskrivna och fungerat som etisk rådgivare i olika beroende-behandlingar. Föreläsningen bygger på Görans uppmärksammade bok ”Skamfilad ” (Cordia/Verbum förlag).

Cecilia Kylling
är sångerska och artist med ett flertal fullängdsalbum i sitt CV


Kvällsmat serveras innan föreläsningen
i vår restaurang

16.30 –17.30


Vår restaurang serverar mat

innan föreläsningen

16.30–17.30

Kommande Program

25 Mars
Fredrik Lignell
Bottenkänning - Guds långsamma svar på livets djävulskap

22 April
Daniel & Nellie Dahlqvist
Perspektiv – ett musikaliskt samtal om livet

6 Maj
Agenda 2030

Klimataktivism för organisationerKontakta oss

Folkhögskola  040-37 59 60

Förskola  040-37 59 18

Grundskola  040-37 59 06

Hyllie Park AB  040-37 59 09

Kyrkan  040-37 59 40

Äldreboende  040-37 59 26

Restaurang Källan  040-37 59 16

Visste du att...

Hyllie är ett område i södra Malmö som idag präglas av det nya stadscentrum som växer fram.

Namnet Hyllie skrevs på 1100-talet Höllöghe och var namnet på kyrkbyn Hyllieby. Betydelse: "fläder+hög" eller "sluttande+hög".

Boplatser från sten- brons- och järnåldern har hittats i Hyllie. Från bronsåldern finns en gravhög.

Hyllie Park är det gemensamma namnet för flera olika verksamheter: kyrka, förskola, grundskola, äldreboende och folkhögskola.

Tomten till Hyllie Park köptes 1992 av Malmö Baptistförsamling, som idag heter Hyllie Park Kyrkan.

Hyllie Park Folkhögskola har förutom sin folkhögskoleverksamhet, sfi-undervisning i Malmö, Skillinge och Göteborg. Dessutom drivs ett kulturcentrum i Kunming i Kina

Äldreboendet var den första verksamheten som startades på området oktober 1993. Många nationaliteter finns både bland boende och personal.

Förskolan har plats för 40 heltidsbarn och startades 1994.

Grundskolan omfattar klass F-6 och har 175 elevplatser och en stor skolgård med hela 58 kvadratmeter per elev.

Hyllie Park

I logotypen för Hyllie Park finns ett hjärta som symboliserar känsla, engagemang och tro samt en pratbubbla som symbol för ord, tanke och reflektion. Uttryck för värden som binder samman våra olika verksamheter i Hyllie Park.

När Malmö baptistförsamling i början av 1990-talet sålde sin kyrka på Västervång, och flyttade verksamheten till Hyllie Park, var det inte bara för att bygga en ny kyrka. Det fanns en vision om, att utifrån en kristen värdegrund och ett samhällsengagemang, starta andra verksamheter för att få människor att växa, utvecklas och att hitta sin plats i livet.

Äldre och yngre möts. Det var äldreboendet som först slog ner sina bopålar på tomten i Hyllie. Men snart följdes det av kyrkan, folkhögskolan, förskolan och grundskolan. Idag möts alla åldrar på Hyllie Park. Erfarenhet och levnadsvisdom samsas med nyfikenhet och upptäckarglädje

Framtiden knackar på dörren. Vi möter i dag, inte minst i Malmö, stora utmaningar. Flyktingar som kommer från krig och terror, EU-migranter som inte finner sig tillrätta i hemlandet, medborgare i vårt eget land som har svårt att hitta en plats samhället, äldre som behöver god omvårdnad och barn och unga som behöver en bra start i livet. Hyllie Park vill vara med och skapa en värld där mänskliga rättigheter är en självklar bas och där ingen i vårt land ska behöva leva i misär och utanförskap.

För mer information om Hyllie Park:
Kontakta Göran Ekman
tel 040-37 59 09


Läs om vårt nybygge på Hyllie Park


Här kan du se historien om vårt bygge som invigdes i februari 2019. Allt från ritningar till bilder och film från byggnationen.
 Läs vidare >>> 
Möta andra för att växa och utvecklas
Fest och glädje för alla åldrar
Leva hela livet
Upptäcka och lära sig nya saker

Hyllie Park • Elinelundsvägen 55 • 216 23 Malmö