top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Gray YouTube Ikon

Om Kyrkan   -   Vad vi tror på   -   Vad vi gör   -   Vår vision   -   Vår historia   -   Globalt

VAD VI TROR PÅ

Evangelikal

Med Bibeln som vi tror är inspirerad av Gud och som är avgörande norm bejakar vi klassisk kristen tro enligt den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen och den evangelikala teologi som bl.a. får sitt uttryck i Lausanneedeklaration och Mannillamanifestet.

Missionsinriktad

Mission är ett naturligt utflöde av gemenskapen med Gud och vår tro på Jesus Kristus. Evangeliet om Guds rike skall förkunnas bland alla folk. Församlingens uppgift är att förmedla hela evangeliet till hela människan i hela världen. Det blir konsekvenser i tro, evangelisation, församlingsutveckling och socialt ansvar.

Baptistisk

Vi är en frikyrka som förkunnar omvändelse och troendedop. Vi har bibeln som den främsta källan i vår gemenskapsutformning och vi söker leva våra liv heligt där vi betonar de troendes allmänna prästadöme och tjänst.

Karismatisk

Alla troende, unga och äldre, kvinnor och män, uppmanas i Bibeln att låta sig uppfyllas av den helige Ande och att ta emot och tjäna med de andliga gåvor som Anden ger. Det innebär att evangeliet om riket förmedlas i ord, handling, kärlek och kraft. Det finns en värdefull variation av den karismatiska dimensionens uttryck inom varje församling och mellan olika församlingar.

Mångkulturell

Att vara en mångkulturell församling är inte enbart något man gör utan också något man är. Bibelns undervisning om Guds treenighet, Jesu inkluderande av människor med ickejudisk bakgrund och den tidiga församlingens etniska sammansättning motiverar detta tydligt. Av denna anledning upplever vi det som en kallelse att genom mångkulturella strukturer och verksamhet förkunna ett budskap om försoning och enhet i en splittrad och segregerad värld. Vi tror att Jesu exempel både bejakar och utmanar våra kulturer på ett kärleksfullt sätt.

AKTUELLT

KONTAKTA VÅRA MEDARBETARE

Johan_3_230510_w500.jpg

Johan Pernryd

Pastor

hanna.jpg

Hanna Linneby

Barn- och ungdomsledare

3636.jpg

Toivo Persson-Travesset

Ordförande

GDPR - Information


Läs om GDPR och Hyllie Park Kyrkans behandling av personuppgifter här!

HITTA TILL KYRKAN

Elinelundsvägen 55 D, 216 23 MALMÖ
 

Åka hit med buss:
Till Hyllie Park Kyrkan kan du komma genom att ta buss nr 1 från Triangeln och stiga av vid hållplats Elinelund. Eller buss nr 9 från Malmö Hyllie och stiga av vid hållplats Elinelund.

Mer info: www.skanetrafiken.se

Klicka på bilden för en större karta

karta_hyllie_park_kyrkan.jpg

VÅRT PROGLAMBLAD

Klicka på bilden nedan för att läsa!

Programblad jun-aug 2024.png
bottom of page