top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • Gray YouTube Ikon

Om Kyrkan   -   Vad vi tror på   -   Vad vi gör   -   Vår vision   -   Vår historia   -   Globalt

VAD VI GÖR

Vad vi gör

Att tro på Jesus Kristus är alltid ett personligt ställningstagande men tron i sig är aldrig privat. Kristen tro behöver synliggöras konkret i våra liv genom att vi deltar i kyrkans gudstjänster, delar gemenskapen i våra hemgrupper och överlåter oss tillsammans till ett liv i praktiskt lärjungaskap. Målet med vår överlåtelse är att fullborda Guds vision för oss som kyrka i vår tid.

Gudstjänsten

”Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.” (Apg 2:42)

 

Genom historien har Guds folk firat gudstjänst. Vanligtvis firar den kristna församlingen sin huvudgudstjänst på söndagen till minne av att Jesus uppstod på den dagen. Gudstjänsten är ett möte mellan Gud och människor. Vi kommer till Gud och till församlingsgemenskapen med vår och världens situation.

Gudstjänstens väsentliga innehåll är mötet med Gud och främst då med Guds ord. Gud talar till oss och vi ger vårt gensvar genom bekännelse, lovsång, tillbedjan, bön och gemenskap. Gudstjänsten är också ett tillfälle då människor kan överlåta sig till ett djupare Kristusliv. Gudstjänsten kan även beskrivas som ett samspel mellan människor och Gud. Därför är mångfalden viktig, och gudstjänsten bör präglas av den heliga Andens frihet och god ordning. Vi eftersträvar kontinuitet och förnyelse i en gemenskap där alla är deltagare och medskapare. Gudstjänsten är alltid offentlig och öppen för alla.

Apg 2:42, 1 Kor 14:26, Hebr 10:24-25, Upp 1:10

Våra hemgrupper

”... i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje.” (Apg 2:46)

I Hyllie Park Kyrkan tror vi att hemguppen är ovärderlig för att fullgöra vårt uppdrag och vi ser den som en viktig del i församlingsbygget.

I hemgruppen erbjuds vi att i en vardagsgemenskap tillsammans växa och tränas i lärjungaskap och efterföljelse genom att vi delar livet med varandra. Hemgrupperna ser olika ut. Det kan vara familjegrupper, ungdomsgrupper, äldregrupper, blandade grupper. Vi träffas varje eller varannan vecka i hemmen. Hemgruppsledarna har en nyckelroll och delar det pastorala ansvaret i församlingen med församlingsrådet. Det pastorala ansvaret för hemgruppsledarna innebär personlig omsorg om medlemmarna i hemgrupperna.

Att komma till tro kan vara en lång process. Hemgruppen vill därför även vara en gemenskap för sökaren som ännu inte hittat hem. I gruppen skapas förutsättningar för den processen genom möjlighet till vägledning, bearbetning och nära relationer.

Lärjungaskap

Jesus säger ”kom och följ mig”. Inbjudan att följa Jesus innebär att göra en resa där våra liv förändras och formas till att vara lik honom. Att leva ett liv i praktiskt lärjungaskap är en central del av att vara kristen och att vara församling. Våra liv formas och förvandlas med målet att vi i sin tur ska ta till oss Jesu uppmaning om att gå ut och göra alla människor till lärjungar.

Mk 1:17, Matt 28:18-20, 1 Tess 1:1-10

AKTUELLT

KONTAKTA VÅRA MEDARBETARE

Johan_3_230510_w500.jpg

Johan Pernryd

Pastor

hanna.jpg

Hanna Linneby

Barn- och ungdomsledare

3636.jpg

Toivo Persson-Travesset

Ordförande

GDPR - Information


Läs om GDPR och Hyllie Park Kyrkans behandling av personuppgifter här!

HITTA TILL KYRKAN

Elinelundsvägen 55 D, 216 23 MALMÖ
 

Åka hit med buss:
Till Hyllie Park Kyrkan kan du komma genom att ta buss nr 1 från Triangeln och stiga av vid hållplats Elinelund. Eller buss nr 9 från Malmö Hyllie och stiga av vid hållplats Elinelund.

Mer info: www.skanetrafiken.se

Klicka på bilden för en större karta

karta_hyllie_park_kyrkan.jpg

VÅRT PROGRAMBLAD

Klicka på bilden nedan för att läsa!

Programblad jun-aug 2024.png
bottom of page