top of page

VIP (årskurs 4-6) och GLOW (högstadiet & gymnasiet) - varje fredag

Varje fredag träffas VIP och GLOW i kyrkans lokaler.




VIP är för barn som går i årskurs 4-6. Vi spelar, spexar, leker, pratar och åker ibland på läger! Vi ses 17:30-19:00.


Kontakta vår huvudledare om du har frågor:

Hanna Linneby

hanna.linneby@hylliepark.se












GLOW är för de som går på högstadiet och gymnasiet. Vi umgås, fikar, lär oss mer om Gud, spelar spel, osv. Vi ses 19:30-23:00


Kontakta vår huvudledare om du har frågor:

Hanna Linneby

hanna.linneby@hylliepark.se




Hyllie Park Kyrkan

Elinelundsvägen 55D

bottom of page