top of page

Föreläsning med Jovanna Dahlgren - 15 december

Vetenskap och tro - den kristna tron tar mig så mycket längre

Föredraget handlar om vetenskap och tro och hur man som läkare och forskare förhåller sig till sin kristna tro. Att vara kristen läkare och forskare handlar om bemötande och om att omsätta sina etiska värderingar i arbetet.


Jovanna Dahlgren är gammal Kroksbäckare, barnläkare, ordförande för Kristna Läkare och Medicinare (KLM), professor i pediatrik, viceprefekt för forskarutbildningen vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper och sektionschef för kvinnor och barns forskning vid Sahlgrenska Akademin, registerhållare för kvalitetsregistret för nationella tillväxthormonregistret för barn.


15 december

18:00

Fri entré

Kvällsmat serveras mellan 16:00 och 17:30 för 50kr

Konstpaus 17:40

Comments


bottom of page