top of page

Om oss

Särskilt Boende för somatisk vård. Totalt 34 lägenheter fördelade på tre avdelningar: Vitsippan, Blåsippan och Gulsippan.


Ligger i ett naturskönt parkområde i sydvästra Malmö cirka 1,5 km från Hyllie Station.


96 % nöjdhet med helheten i nationella brukarundersökningar (genomsnitt de senaste fem åren).

Tidigare Ramavtal med Malmö stad. Via avtal med Kommunförbundet Skåne har nu alla skånska kommuner möjlighet att teckna placeringsavtal, om det finns ett biståndsbeslut om Särskilt boende för den enskilda individen.

Verksamheten startade 1993 och drivs av Hyllie Park Kyrkans verksamhetsbolag Hyllie Park Diakoni AB där Peter Andersen är vd.

© Hyllie Park Diakoni AB

bottom of page