top of page

Den kristna tron och människosynen är grunden för hela vår verksamhet.
Vi ser till hela människan och vill erbjuda stöd och hjälp inom alla de olika områden som livet och hälsan påverkas av.

Begreppet hälsa kan delas in i tre huvudkategorier – fysisk, psykisk och existentiell. Existentiell hälsa innefattar bland annat områden eller företeelser som hoppfullhet, harmoni och inre frid, förundran, personlig tro och övertygelse.

 

På Hyllie Park Äldreboende vill vi att din tro och övertygelse ska få vara en naturlig del av livet, även när du åldras. Vi erbjuder sammanhang där tro och traditioner respekteras och bejakas och där du får möjlighet att uttrycka och samtala om livsfrågor och tro.

Vår kurator och Hyllie Park Kyrkans omsorgspastor erbjuder besök och samtal. Gudstjänst firas varje vecka inne på äldreboendet, för den som vill vara med. Vi har också en särskild tjänst som kulturell och social samordnare.


I samarbete med Judiska församlingen anordnas ibland Shabbatmåltider och samkväm. Vi är öppna för att också förmedla kontakt med andra trosinriktningar.

© Hyllie Park Diakoni AB

bottom of page