top of page

Det händer hela livet...

Vi vill medverka till att du som flyttar hit förblir så självständig som möjligt. Det du inte klarar själv får du hjälp med.
på Hyllie Park äldreboende arbetar undersköterskor, kock och måltidsbiträden, lokalvårdare, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Läkare kommer varje vecka för att tillsammans med sjuksköterskan gå igenom eventuella medicinska frågeställningar. Läkaren kan också göra hembesök för att träffa dig, om det finns behov av det. Vi har avtal med tandläkare och tandhygienist, frisör och fotvårdsspecialist som kommer när det finns behov av det.


Varje hyresgäst har en undersköterska som sin individuella kontaktperson som har ett speciellt ansvar för att sätta sig in i just dina behov, och för äldreboendets kontakt med anhöriga och närstående. Tillsammans upprättar ni en Genomförandeplan som innehåller all nödvändig information om dig som person och dina behov.

Varje vardag erbjuds en eller flera aktiviteter i grupp: till exempel högläsning, bingo, gudstjänst med gemensamt fika, musikunderhållning och sitt- och balansgympa två gånger i veckan. Skapande samt hjärngympa och frågesport brukar också återkomma varje vecka. Vi har en trädgårdsklubb, och periodvis erbjuds besök av vårdhund.


Varje söndag ges möjlighet att delta i Hyllie Park Kyrkans gudstjänst – i kyrkan (på området) eller på storbildsskärm via webb-sändning.


Vi ordnar gemensamma fester: fest med tema från olika länder, födelsedagsfirande, Nobelfest, julfest, midsommarfirande och fest när vi tycker att det finns anledning att fira något för att förgylla livet.

© Hyllie Park Diakoni AB

bottom of page