top of page
hp_aldre_png5.png
hylliepark_aldreboende_over_blue_sky.jpg

HYLLIE PARK: KYRKA • ÄLDREBOENDE • FOLKHÖGSKOLA • GRUNDSKOLA • FÖRSKOLA • RESTAURANG • RESURS


Hyllie Park är ett samhällsengagemang på kristen grund, för lärande, växande och omsorg.
Här främjas
möten mellan individer, generationer och kulturer, där varje människa är viktig.
Du får vara en del av ett sammanhang som präglas av
hjärta och tanke.

© Hyllie Park Diakoni AB

bottom of page