top of page
hp_aldre_png5.png
hylliepark_aldreboende_over_blue_sky.jpg

”Det tålamod och fina bemötande personalen visar dem som behöver mycket mer hjälp, gör att jag känner mig trygg. Jag litar på dem!

Jag vet att jag kommer bli lika väl

omhändertagen när mina krafter

avtar, och jag behöver mer hjälp”.

Josef, 97

josef.jpg

HYLLIE PARK: KYRKA • ÄLDREBOENDE • FOLKHÖGSKOLA • GRUNDSKOLA • FÖRSKOLA • RESTAURANG • RESURS


Hyllie Park är ett samhällsengagemang på kristen grund, för lärande, växande och omsorg.
Här främjas
möten mellan individer, generationer och kulturer, där varje människa är viktig.
Du får vara en del av ett sammanhang som präglas av
hjärta och tanke.

© Hyllie Park Diakoni AB

bottom of page