Vi jobbar på Hyllie Park Grundskola

Maria Weibull
Rektor 
Tel: 0790-981761
maria.weibull@hylliepark.se

Åsa Svensson

Biträdande rektor 

Tel: 0722-022629

asa.svensson@hylliepark,se

Eva Oldhammer
Skoladministratör
Ansvarar för frågor kring Schoolsoft och köplatser till grundskolan
Tel 0707-173114
eva.oldhammer@hylliepark.se

Malin Hulthén
Grundskollärare
Klasslärare i förskoleklass

Peter Hammarstrand
Förskollärare 
Klasslärare i förskoleklass
Arbetar på fritids

Eva Kronquist
Resurs i år F-1
Arbetar på fritids

   Linda-Marie Karlsson
   Resurs i år F-6  
   Arbetar på fritids

Josefin Dignert
Grundskollärare/fritidspedagog  
Klasslärare i år 1  

   Eva Melin
   Fritidspedagog
   Hem & Konsumentkunskap 
   Musik år 4-6 
   Arbetar på fritids

   Derrick Rokundu
   Resurs  i förskoleklass
   Arbetar på fritids

Ossian Contassot
Arbetar på fritids

Ninnie Närhi
Förskollärare/Förstelärare Klasslärare i år 2 

Gunilla Olsson
Grundskollärare /Förstelärare Klasslärare i år 2.  

   Love Fröger
   Resurs år 2  
   Arbetar på fritids

Sofie Persson
Grundskollärare 
Klasslärare i år 3

Emma Gyllenswärd
Grundskollärare 
Klasslärare i år 3 
Idrottslärare år 1-6

   Omar Saad
   Fritidsledare   
   Resurs i år 3-6  
    Arbetar på fritids

Susanne Wangheim
Grundskollärare   
Klasslärare i år 4 
Skolans bibliotekarie

Jakob Närhi
Resurs  i år 4
Arbetar på fritids

   Maja Audinell Richter
   Pedagog i bild, slöjd och tyska
   Arbetar på fritids

Tomce Manchevski
Grundskollärare SO  
Klasslärare i åk 5

Victoria Mettälä
Grundskollärare   

Hanna Nilsson
Grundskollärare 
Klasslärare i år 6

Anton Larsson
Fritidsledare
Resurs i år 6  
Arbetar på fritids

Claudio Cossio
Servicepersonal
Sköter lokalvården samt ansvarar för skolans kök

Ahmed Alrajab
Servicepersonal
Rastvakt, mellanmålsvärd och lokalvård

Sara Hötzel
Skolsköterska 
Tel:040 - 37 59 08 
Ingår i skolans elevhälsoteam

Annika Lindgren
Skolläkare
Ingår i skolans elevhälsoteam

Thomas Ivarsson
Specialpedagog 
Tel: 0733-747780
Ingår i skolans elevhälsoteam

Sara Wåhlin
Kurator
Tel:0736-366981
Ingår i skolans elevhälsoteam