Maria Weibull
Rektor 

Tel 040-37 59 06
Tel 0707-58 59 40

Tel 0702-02 45 56
maria.weibull@hylliepark.se

Eva Oldhammer
Skoladministratör

Ansvarar för frågor kring Schoolsoft och köplatser till grundskolan

Tel 0707-17 31 14
eva.oldhammer@hylliepark.se

Petra Hult 
Förskollärare

Klasslärare i förskoleklass
Arbetar på fritids

Peter Hammarstrand
Förskollärare 

Klasslärare i förskoleklass
Arbetar på fritids

Eva Kronqvist
Frukostvärdinna och resurs

Arbetar i morgonomsorgen, i förskoleklass och på fritids.

Sofie Persson
Grundskollärare 

Klasslärare i år 1.

Emma Gyllenswärd
Grundskollärare

Klasslärare i år 1
Idrottslärare år 1-3

Susanne Wangheim
Grundskollärare  

Klasslärare i år 2.
Skolans bibliotekarie

Ninnie Närhi
Förskollärare

Klasslärare i år 2 
Administrativa uppgifter

Pontus Melin
Elevresurs

Elevresurs i år 1.
Arbetar på fritids.

Gunilla Olsson
Grundskollärare 

Klasslärare i år 3.
arbetslagsledare år F-3

Malin Hulthén
Grundskollärare/förskollärare

Klasslärare i år 3. 

Hanna Nilsson
Grundskollärare

Klasslärare i år 4.
Ingår i arbetslaget för år 4-6.

Josefine Borgström
Slöjd/Bild

Slöjd- och bildpedagog i år 3-6

Josefin Dignert
Grundskollärare/fritidspedagog 

Klasslärare i år 5. 
Ingår i arbetslaget för år 4-6.

Tomce Mancevski
Grundskollärare So

Klasslärare i år 5. 
Ingår i arbetslaget för år 4-6
Arbetar med läxhjälp.

Emma Salomonsson
Fritidspedagog

Arbetar på fritids

Eva Melin
Fritidspedagog/Musik 

Musiklärare år 4-6
Ingår i arbetslagen F-3 och 4-6
Arbetar på fritids

Caroline Kjell
Grundskollärare 

Klasslärare i år 6.
Arbetslagsledare för år 4-6
Ingår i arbetslaget för år 4-6. 

Aron Dahl
Resurs/Idrottspedagog

Elevresurs i år 6. 
Idrottslärare år 4-6
Arbetar på fritids

Claudio Cossio
Frukostvärd och servicepersonal

Arbetar i morgonomsorgen
Sköter lokalvården samt ansvarar för skolans kök.

Ahmed Alrajab
Extrapersonal

Extrapersonal i klass samt rastvakt

Ginka Kirova
Extrapersonal 

Extrapersonal i klass samt rastvakt

Susanne Weibull
Skolsköterska

Ingår i skolans elevhälsoteam.

Annika Lindgren
Skolläkare

Thomas Ivarsson
Specialpedagog

Ingår i skolans elevhälsoteam

Ine Back
Kurator

Ingår i skolans elevhälsoteam