Vi jobbar på Hyllie Park Grundskola

Maria Weibull
Rektor 

Tel 040-37 59 06
Tel 0707-58 59 40


maria.weibull@hylliepark.se

Åsa Svensson
Biträdande rektor

Tel 0733 - 32 78 07

asa.svensson@hylliepark.se

Eva Oldhammer
Skoladministratör

Ansvarar för frågor kring Schoolsoft och köplatser till grundskolan

Tel 0707-17 31 14
eva.oldhammer@hylliepark.se

Josefin Dignert

Grundskollärare/fritidspedagog  Klasslärare i år 1. 

Ingår i arbetslaget för år F - 3.

Peter Hammarstrand
Förskollärare 

Klasslärare i förskoleklass
Arbetar på fritids

Ingår i arbetslaget för 4-6

.Eva Kronquist

Frukostvärdinna/Elevresurs 

Elevresurs i år F-1 

Arbetar på fritids.

Ninnie Närhi
Förskollärare/Förstelärare

Klasslärare i åk 2
Administrativa uppgifter

Gunilla Olsson
Grundskollärare /Förstelärare

Klasslärare i år 2. 

Arbetslagsledare år F-3

Sofie Persson
Grundskollärare 

Klasslärare i år 3.

Emma Gyllenswärd
Grundskollärare

Klasslärare i år 3
Idrottslärare åk 1-6

Susanne Wangheim
Grundskollärare  

Klasslärare i år 4
Skolans bibliotekarie

Jakob Närhi
Elevasssistent 

elevassistent i år 4
Arbetar på fritids

Eva Kronquist
Frukostvärdinna/Elevresurs

Elevresurs i år F-1
Arbetar på fritids.

Victoria Mettälä
Grundskollärare 

Ingår i arbetslaget för år 4-6.

Tomce Manchevski
Grundskollärare SO

Ingår i arbetslaget för 4-6

Maja Richter
Pedagog i Slöjd, Bild och Tyska

Arbetar även på fritids

Helene Ahlberg
Grundskollärare/Förstelärare

Klasslärare i år 5. 

Arbetslagsledare i ¤-6

.

Anton Larsson

Resurs/Fritidspedagog

Resurs i år 6 

Ingår i arbetslaget för år 4-6 

Arbetar på fritids

Eva Melin
Fritidspedagog/Musik/Hem & Konsumentkunskap 

Musiklärare år 4-6
Ingår i arbetslagen F-3 och 4-6
Arbetar på fritids

Hanna Nilsson
Grundskollärare

Klasslärare i år 6

Claudio Cossio
Servicepersonal


Sköter lokalvården samt ansvarar för skolans kök.

Ahmed Alrajab

Rastvakt och Mellanmålsvärd

Sara Hötzel
Skolsköterska

Tel:040 - 37 59 08

Ingår i skolans elevhälsoteam.

Annika Lindgren
Skolläkare

Thomas Ivarsson
Specialpedagog

Ingår i skolans elevhälsoteam


Kurator

Ingår i skolans elevhälsoteam