Vi jobbar på Hyllie Park Grundskola

Maria Weibull
Rektor 

Tel 040-37 59 06
Tel 0707-58 59 40


maria.weibull@hylliepark.se

Åsa Svensson
Biträdande rektor

Tel 0733 - 32 78 07

asa.svensson@hylliepark.se

Eva Oldhammer
Skoladministratör

Ansvarar för frågor kring Schoolsoft och köplatser till grundskolan

Tel 0707-17 31 14
eva.oldhammer@hylliepark.se

Malin Hulthén

Grundskollärare

Klasslärare i förskoleklass

Peter Hammarstrand
Förskollärare 

Klasslärare i förskoleklass
Arbetar på fritids

Eva Kronquist

Frukostvärdinna/Elevresurs 

Elevresurs i år F-1 

Arbetar på fritids

Linda-Marie Karlsson
Elevresurs i år F-6  

Arbetar på fritid

Josefin Dignert
Grundskollärare/fritidspedagog  

Klasslärare i år 1  

Eva Melin
Fritidspedagog/Musik/Hem & Konsumentkunskap  

Musiklärare år 4-6 

Ingår i arbetslagen F-3 och 4-6 

Arbetar på fritids

Derrick Rokundu
Resurs förskoleklass

Arbetar på fritids

Ossian Contassot
Resurs    

Arbetar på fritids

Ninnie Närhi
Förskollärare/Förstelärare Klasslärare i år 2 

Administrativa uppgifter

Gunilla Olsson
Grundskollärare /Förstelärare Klasslärare i år 2.  

Arbetslagsledare år F-3

Love Fröger
Resurs år 2  

Arbetar på fritids

Sofie Persson
Grundskollärare 

Klasslärare i år 3

Emma Gyllenswärd
Grundskollärare 

Klasslärare i år 3 

Idrottslärare år 1-6

Omar Saad
Fitidspedagog/Resurs år 3-6   

Arbetar på fritids

Susanne Wangheim
Grundskollärare   

Klasslärare i år 4 

Skolans bibliotekarie

Jakob Närhi
Elevasssistent  

Elevassistent i år 4

Arbetar på fritids

Maja Richter
Pedagog i Slöjd, Bild och Tyska

Arbetar även på fritids

Helene Ahlberg
Grundskollärare/Förstelärare

Klasslärare i år 5. 

Arbetslagsledare år 4-6

Tomce Manchevski
Grundskollärare SO 

Ingår i arbetslag 4-6

Victoria Mettälä
Grundskollärare  

Föräldraledig

Ingår i arbetslag 4-6

Hanna Nilsson
Grundskollärare 

Klasslärare i år 6

Anton Larsson
Resurs/Fritidspedagog 

Resurs i år 6  

Ingår i arbetslag 4-6  

Arbetar på fritids

Claudio Cossio
Servicepersonal

Sköter lokalvården samt ansvarar för skolans kök.

Ahmed Alrajab

Rastvakt, mellanmålsvärd och lokalvård

Sara Hötzel
Skolsköterska 

Tel:040 - 37 59 08 

Ingår i skolans elevhälsoteam.

Annika Lindgren
Skolläkare

Thomas Ivarsson
Specialpedagog 

Ingår i skolans elevhälsoteam

Sara Wåhlin
Kurator

Ingår i skolans elevhälsoteam