Maria Weibull
Rektor 

Tel 040-37 59 06
Tel 0707-58 59 40


maria.weibull@hylliepark.se

Eva Oldhammer
Skoladministratör

Ansvarar för frågor kring Schoolsoft och köplatser till grundskolan

Tel 0707-17 31 14
eva.oldhammer@hylliepark.se

Petra Hult 
Förskollärare

Klasslärare i åk 1
Arbetar på fritids

Peter Hammarstrand
Förskollärare 

Klasslärare i förskoleklass
Arbetar på fritids

Agneta Johnsson
Frukostvärdinna och resurs

Arbetar i morgonomsorgen och som resurs i förskoleklass.

Sofie Persson
Grundskollärare 

Klasslärare i år 2.

Emma Gyllenswärd
Grundskollärare

Klasslärare i år 2
Idrottslärare år 1-6

Susanne Wangheim
Grundskollärare  

Klasslärare i år 2.
Skolans bibliotekarie

Ninnie Närhi
Förskollärare, Förstelärare

Klasslärare i år 3 
Administrativa uppgifter

Eva Kronquist
Elevresurs

Elevresurs i år 3.
Arbetar på fritids.

Gunilla Olsson
Grundskollärare 

Klasslärare i år 1.
Arbetslagsledare år F-3

Malin Hulthén
Grundskollärare/förskollärare

Klasslärare i år 3. 

Petra Hult

Förskollärare

Klasslärare i .

Hanna Nilsson
Grundskollärare

Klasslärare i år 5.
Ingår i arbetslaget för år 4-6.

Maja Richter
Pedagog i Slöjd och Tyska

Arbetar även på fritids

Josefin Dignert
Grundskollärare/fritidspedagog 

Klasslärare i år 5. 
Ingår i arbetslaget för år 4-6.

Tomce Mancevski
Grundskollärare So

Klasslärare i år 5. 
Ingår i arbetslaget för år 4-6
Arbetar med läxhjälp.

Eva Melin
Fritidspedagog/Musik 

Musiklärare år 4-6
Ingår i arbetslagen F-3 och 4-6
Arbetar på fritids

Caroline Kjell
Grundskollärare 

Klasslärare i år 6.
Arbetslagsledare för år 4-6
Ingår i arbetslaget för år 4-6. 

Anton Larsson

Resurs/Fritidspedagog

Elevresurs i år 6. 
Arbetar på fritids

Claudio Cossio
Frukostvärd och servicepersonal

Arbetar i morgonomsorgen
Sköter lokalvården samt ansvarar för skolans kök.

Ahmed Alrajab
Extrapersonal

Extrapersonal i klass samt rastvakt

Agneta Johansson


Resurs år 4 samt rastvakt

Sara Hötzel
Skolsköterska

Ingår i skolans elevhälsoteam.

Annika Lindgren
Skolläkare

Thomas Ivarsson
Specialpedagog

Ingår i skolans elevhälsoteam

Ine Back
Kurator & Biträdande rektor

Ingår i skolans elevhälsoteam