Vi jobbar på Hyllie Park Grundskola

Maria Weibull
Rektor 

Tel 040-37 59 06
Tel 0707-58 59 40


maria.weibull@hylliepark.se

Eva Oldhammer
Skoladministratör

Ansvarar för frågor kring Schoolsoft och köplatser till grundskolan

Tel 0707-17 31 14
eva.oldhammer@hylliepark.se

Josefin Dignert

Grundskollärare/fritidspedagog  Klasslärare i år Förskoleklass.  Ingår i arbetslaget för år F - 3.

Petra Hult 
Förskollärare

Klasslärare i åk 1
Arbetar på fritids

Peter Hammarstrand
Förskollärare 

Klasslärare i förskoleklass
Arbetar på fritids

Gunilla Olsson
Grundskollärare  

Klasslärare i år 1. 

Arbetslagsledare år F-3

Agneta Johnsson
Frukostvärdinna och resurs

Arbetar i morgonomsorgen och som resurs i förskoleklass.

Sofie Persson
Grundskollärare 

Klasslärare i år 2.

Emma Gyllenswärd
Grundskollärare

Klasslärare i år 2
Idrottslärare åk 1-6

Susanne Wangheim
Grundskollärare  

Klasslärare i år 3.
Skolans bibliotekarie

Ninnie Närhi
Förskollärare, Förstelärare

Klasslärare i år 3 
Administrativa uppgifter

Eva Kronquist
Elevresurs

Elevresurs i år 3.
Arbetar på fritids.

Victoria Mettälä
Grundskollärare 

Klasslärare i år 4.  

Ingår i arbetslaget för år 4-6.

Tomce Manchevski
Grundskollärare SO

Klasslärare i år 4.

Ingår i arbetslaget för 4-6

Default content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Hanna Nilsson
Grundskollärare

Klasslärare i år 5.
Ingår i arbetslaget för år 4-6.

Anton Larsson

Resurs/Fritidspedagog

Resurs i år 5 

Ingår i arbetslaget för år 4-6 

Arbetar på fritids

Maja Richter
Pedagog i Slöjd och Tyska

Arbetar även på fritids

Caroline Kjell
Grundskollärare  

Klasslärare i år 6

Arbetslagsledare för år 4-6 

.

Nahuom Naizghi 
Resurs i år 4-6  

Arbetar på fritids

Eva Melin
Fritidspedagog/Musik 

Musiklärare år 4-6
Ingår i arbetslagen F-3 och 4-6
Arbetar på fritids

Claudio Cossio
Servicepersonal

Arbetar i morgonomsorgen
Sköter lokalvården samt ansvarar för skolans kök.

Ahmed Alrajab

Rastvakt och Mellanmålsvärd

Sara Hötzel
Skolsköterska

Tel:040 - 37 59 08

Ingår i skolans elevhälsoteam.

Annika Lindgren
Skolläkare

Thomas Ivarsson
Specialpedagog

Ingår i skolans elevhälsoteam

Ine Back
Kurator & Biträdande rektor

Ingår i skolans elevhälsoteam