Vi jobbar på Hyllie Park Grundskola

Maria Weibull
Rektor 

Tel 040-37 59 06
Tel 0707-58 59 40


maria.weibull@hylliepark.se

Ine Back
Biträdande rektor & Kurator

Ingår i skolans elevhälsoteam

Eva Oldhammer
Skoladministratör

Ansvarar för frågor kring Schoolsoft och köplatser till grundskolan

Tel 0707-17 31 14
eva.oldhammer@hylliepark.se

Josefin Dignert

Grundskollärare/fritidspedagog  Klasslärare i år Förskoleklass.  Ingår i arbetslaget för år F - 3.

Peter Hammarstrand
Förskollärare 

Klasslärare i förskoleklass
Arbetar på fritids

Agneta Johnsson
Frukostvärdinna och resurs

Arbetar i morgonomsorgen och som resurs i förskoleklass.

Petra Hult 
Förskollärare

Klasslärare i åk 1
Arbetar på fritids

Gunilla Olsson
Grundskollärare /Förstelärare

Klasslärare i år 1. 

Arbetslagsledare år F-3

Sofie Persson
Grundskollärare 

Klasslärare i år 2.

Emma Gyllenswärd
Grundskollärare

Klasslärare i år 2
Idrottslärare åk 1-6

Susanne Wangheim
Grundskollärare  

Klasslärare i år 3.
Skolans bibliotekarie

Ninnie Närhi
Förskollärare, Förstelärare

Klasslärare i år 3 
Administrativa uppgifter

Eva Kronquist
Elevresurs

Elevresurs i år 3.
Arbetar på fritids.

Victoria Mettälä
Grundskollärare 

Klasslärare i år 4.  

Ingår i arbetslaget för år 4-6.

Tomce Manchevski
Grundskollärare SO

Klasslärare i år 4.

Ingår i arbetslaget för 4-6

Maja Richter
Pedagog i Slöjd och Tyska

Arbetar även på fritids

Hanna Nilsson
Grundskollärare

Klasslärare i år 5.
Ingår i arbetslaget för år 4-6.

.

Anton Larsson

Resurs/Fritidspedagog

Resurs i år 5 

Ingår i arbetslaget för år 4-6 

Arbetar på fritids

Eva Melin
Fritidspedagog/Musik 

Musiklärare år 4-6
Ingår i arbetslagen F-3 och 4-6
Arbetar på fritids

Caroline Kjell
Grundskollärare /Förstelärare

Klasslärare i år 6

Arbetslagsledare för år 4-6 

Nahuom Naizghi 
Resurs i år 4-6  

Arbetar på fritids

Claudio Cossio
Servicepersonal

Arbetar i morgonomsorgen
Sköter lokalvården samt ansvarar för skolans kök.

Ahmed Alrajab

Rastvakt och Mellanmålsvärd

Sara Hötzel
Skolsköterska

Tel:040 - 37 59 08

Ingår i skolans elevhälsoteam.

Annika Lindgren
Skolläkare

Thomas Ivarsson
Specialpedagog

Ingår i skolans elevhälsoteam

Ine Back
Kurator & Biträdande rektor

Ingår i skolans elevhälsoteam