Åsa Svensson
Biträdande förskolechef

Tel: 040-37 59 15
Tel: 0722-02 26 29

asa.svensson@hylliepark.se

Maria Weibull
Rektor & Förskolechef

Tel: 0790-98 17 61

maria.weibull@hylliepark.se

Inger Hussmo-Nilsson
Musiklärare och pedagog

Arbetar på avdelningen Nyckelpigan

Natalie Spetz
Barnskötare

Arbetar på avdelningen Nyckelpigan

Stephanie Almén
Förskollärare

Arbetar på avdelningen Nyckelpigan

Ann-Charlotte Leonartsson
Förskollärare

Arbetar på avdelningen Humlan

Camilla Ahnfeldt
Förskollärare

Arbetar på avdelningen Humlan

Peshayini Seevaratnam
Barnskötare

Arbetar på avdelningen Humlan

Sara Forsang

Förskollärare

Arbetar på adelningen Humlan

Ahmed Alrajab

Servicepersonal
Arbetar med lokalvård på förskolan