Vi bygger ett nytt centrum på Hyllie Park


Så här ser det ut när man hämtat upp jordprovet

Geologisk undersökning

Innan man kan bygga måste man undersöka marken.

Den 4 oktober gjordes geologiska prover.

Genom att pressa ner en järnstång och mäta tryckkraften kontrolleras markens stabilitet.

För att analysera underlaget tas också prov på materialet som ses på bilden till vänster.

På Hyllie Park är verksamheten på gång dygnet runt, hela veckan

Nu bygger vi ett nytt centrum på Hyllie Park, ett
centrum där de olika verksamheterna möts.

På söndagen har Kyrkan sin gudstjänst här, på dagarna har folkhögskolan och grundskolan undervisning i lokalerna. På kvällarna finns här ungdomsgrupper och musikundervisning. Dessutom äter grundskolans och folkhögskolans elever samt personalen sin lunch här.

Vi bygger ett hus där alla lokalerna används av olika verksamheter. Det kommer bli en plats där unga och gamla möts och som används av alla verksamheterna på Hyllie Park.

Dessutom ett hus som sticker upp över de andra!

När händer det?

Vi har tecknat avtal med entreprenören, och under november kommer arbetena att starta.

Nybyggnaden kommer att bli klar under november 2018

Ombyggnaden av befintligt hus där kyrkan nu finns kommer att starta under våren 2018, så att allt står färdigt när nybyggnaden är klar

Vem bygger?

Hyllie Park Diakoni AB (som driver förskola, grundskola och äldreboende och är ett helägt dotterbolag till Hyllie Park Kyrkan

Hyllie Park Folkhögskola

Hyllie Park Kyrkan

Dessa tre har bildat ett gemensamt bolag som kommer att bygga och äga de nya lokalerna

Hyllie Park • Elinelundsvägen 55 • 216 23 Malmö