Arbeta på Hyllie Park

Vi har en stor medarbetarstab på Hyllie Park med många olika arbetsuppgifter. Vi söker hela tiden personer med lämpliga kvalifikationer som med engagemang och kompetens kan ta sig an de utmaningar som vår verksamhet innebär.

Det handlar om uppgifter i kyrkan, äldreboendet, förskolan, grundskolan och folkhögskolan. Men vi driver även second handbutiker och vi behöver dessutom personer med erfarenhet av till exempel administration och fastighetsskötsel.

Även om vi inte alltid har specifika tjänster utannonserade tar vi gärna emot intresseanmälningar.

De vanligaste yrkena hos oss är:

Förskollärare

Kontakta
Maria Weibull, rektor
040-37 59 06, maria.weibull@hylliepark.se

Grundskollärare

Grundskollärare 1-6

Kontakta
Maria Weibull, rektor
040-37 59 06, maria.weibull@hylliepark.se

Undersköterska

Undersköterska till vårdboendet.
Vi anställer endast utbildade undersköterskor.

Kontakta
Karin Strindlöv Carlsson, föreståndare
040-37 59 26, karin.strindlovcarlsson@hylliepark.se

Lärare till SFI

Lärare med SVA-behörighet

Kontakta
Elisabet Mörnerud, SFI-ledare
040-37 59 45, elisabet.mornerud@hylliepark.se

Lediga jobb

Här är de platser som är lediga just nu:

Lediga jobb på Folkhögskolan

Du hittar lediga jobb på folkhögskolan här:
www.hyllieparkfolkhogskola.se/lediga-arbeten

Sjuksköterska till äldreboendet

Hyllie Park (HP) är ett Samhällsengagemang på kristen grund för lärande, växande och omsorg, ett sammanhang präglat av hjärta och tanke. I naturskön, parkliknande miljö främjas mångfald och möten mellan generationer, kulturer och språk, där varje människa är viktig. Hyllie Park Äldreboende, ett särskilt boende med somatisk inriktning, är en del av HP Diakoni och ägs av HP Kyrkan. Vi har avtal med Malmö stad och från och med september 2019 även med Kommunförbundet i Skåne. Totalt har vi 34 lägenheter fördelade på tre avdelningar/hus. Med god vård och omsorg och den kristna människosynen som bas, skapas förutsättningar för äldreboendets övergripande mål; Den enskildes Välbefinnande – Hela Livet. 

De senaste fem årens genomsnittsvärde för nöjdhet med helheten är 96%. Med ett salutogent förhållningssätt ser vi hela människan med hennes kulturella, existentiella och andliga behov. Vi har en särskild tjänst som Kulturell och Social samordnare. Vår kurator och HP-Kyrkans omsorgspastor erbjuder besök och samtal. Gudstjänst firas förutom i HP-Kyrkan, varje onsdag inne på Äldreboendet. I samarbete med Judiska församlingen anordnas ibland Shabatmåltider. Vi är öppna för att också förmedla kontakt med andra trosinriktningar. Hög personaltäthet och servicevärdar ger mer tid för varje boende.

Då en av våra tre ordinarie sjuksköterskor , Enhetschefen i Blåsippan,ska vara tjänstledig för studier, söker vi nu en engagerad sjuksköterska som vill vikariera hos oss under hennes studietid, preliminärt fram till oktober 2020.

Vikariatet innebär att du blir tf Enhetschef i Blåsippan, med Omvårdnadsansvar för de 10-12 som bor i huset, samt Ledningsansvar för personalen på avdelningen. Som sjuksköterska och Enhetschef deltar du också i vår Ledningsgrupp.

Behörighetskrav: Leg. Sjuksköterska med mer än ett års yrkes-erfarenhet. Specialistutbildning eller erfarenhet av äldreomsorg är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga drivdrivkrafter och personlig lämplighet.

Anställningsform: Vikariat tom 20-10-20, 70-80% efter överenskommelse

Tillträde:19-08-15 eller efter överenskommelse

Arbetstid:Schemalagd mellan 6.45 och 17.00, tjänstgöring var fjärde lö-sö

Kontaktperson: Karin Strindlöv Carlsson, Verksamhetschef, 040-375926   Miriam Hägg, Leg. ssk, MAS,  040-375925.      

Skicka din ansökan som e-post til karin.strindlovcarlsson@hylliepark.se  Vi tillämpar löpande rekrytering.

Välkommen med din ansökan redan idag!