Kontakt

Rektor: Maria Weibull
Tel 0790-98 17 61

maria.weibull@hylliepark.se

Biträdande rektor: Åsa Svensson
Tel: 0722-02 26 29

asa.svensson@hylliepark.se

Skoladministratör: Eva Oldhammer
Tel: 0707-17 31 14

eva.oldhammer@hylliepark.se

Sjukanmälan/frånvaroanmälan
Görs via SchoolSoft

Fritids

Tel: 0736 - 21 25 00

Elevhälsoteamet

Skolsköterska: Sara Hötzel
Tel 040-37 59 08 
sara.hotzel@hylliepark.se

Kurator: Sara Wåhlin
Tel: 0739-36 69 81

Specialpedagog: Thomas Ivarsson
Tel: 0733-74 77 80

Arbetsrum år F-3

040-37 59 34

Arbetsrum år 4-6
040-37 59 35

Om det är något som du inte är nöjd med på skolan kan du skicka in en klagomålsblankett till oss. Blanketten hittar du här.

Hitta hit

Buss Linje 1 och 33, hållplats Elinelund. Tåg Till Hyllie och sedan Linje 33 mot Ön. Bil Tillgång till fri parkering.