Kontakt


Rektor: Maria Weibull
Tel 040-37 59 06, 0707-58 59 40   

maria.weibull@hylliepark.se

Biträdande rektor: Åsa Svensson

Tel: 0733 - 32 78 07

asa.svensson@hylliepark.se


Skoladministratör: Eva Oldhammer

Tel: 0707-17 31 14

eva.oldhammer@hylliepark.se

Sjukanmälan/frånvaroanmälan

Görs via SchoolSoft

Fritids
Tel: 0736 - 21 25 00

Skolsköterska: Sara Hötzel
Tel 040-37 59 08 
sara.hotzel@hylliepark.se

Arbetsrum år F-3

040-37 59 34

Arbetsrum år 4-5
040-37 59 35

Om det är något som du inte är nöjd med på skolan kan du skicka in en klagomålsblankett till oss. Blanketten hittar du här.

Hitta hit

Buss Linje 1 och 33, hållplats Elinelund. Tåg Till Hyllie och sedan Linje 33 mot Ön. Bil Tillgång till fri parkering.