Kvällsmat på Hyllie Park

Vår restaurang serverar mat mellan
16.30–17.30

...varje onsdag hela våren.

Den 26 februari serveras:


Pastapytt med kall vitlökssås

Vuxen: 49:- Barn: 35:-

Även Takeaway


Alla är välkomna till Kvällsmat
på Hyllie Park!

T E M A   E T T   H Å L L B A R T   L I V

Religionens plats
i samhället

P A N E L S A M T A L   S O M   L E D S    A V

Daniel Svensson

26 februari 18.00

Hyllie Park, Elinelundsvägen 55 D

 VILKEN ROLL SPELAR RELIGION i ett modernt demokratiskt samhälle? Spelar den någon roll? Har den någon plats alls och i så fall vilken? Allt fler diskuterar idag dessa frågor vilket är ganska häpnadsväckande mot bakgrund av ett 1900-tal då prognosen för religionens fortlevnad var minst sagt dyster. 

Stat, samhälle, individ och grupp. Hur ska vi förhålla oss till varandra? Vad behöver vi enas runt för att hålla ihop som samhälle och vad behöver individen själv få bestämma? Var går gränsen mellan privat och offentligt? Vad ska lagstiftningen reglera och vad ska den hålla fingrarna borta ifrån? 

VÄLKOMMEN TILL ETT SAMTAL där olika perspektiv bryts mot varandra men också i dialog söker samförstånd.

MAGNUS TIMMERBY – Ordförande i Humanisterna Syd

PER KRISTIANSSON - Stiftsadjunkt i Lunds stift för teologi och mission

HASNAIN GOVANI – Handläggare för religiösa minoriteter på Myndigheten för stöd till trossamfund

ROLAND SPJUTH – Lärare på Akademi för ledarskap och teologi och docent i teologi på Lunds universitet 


Kvällsmat serveras innan föreläsningen
i vår restaurang

16.30–-17.30


Vår restaurang serverar mat

innan föreläsningen

16.30–17.30

Läs mera om detta och kommande program på www.hylliepark.seKontakta oss

Folkhögskola  040-37 59 60

Förskola  040-37 59 18

Grundskola  040-37 59 06

Hyllie Park AB  040-37 59 09

Kyrkan  040-37 59 40

Äldreboende  040-37 59 26

Restaurang Källan  040-37 59 16

Visste du att...

Hyllie är ett område i södra Malmö som idag präglas av det nya stadscentrum som växer fram.

Namnet Hyllie skrevs på 1100-talet Höllöghe och var namnet på kyrkbyn Hyllieby. Betydelse: "fläder+hög" eller "sluttande+hög".

Boplatser från sten- brons- och järnåldern har hittats i Hyllie. Från bronsåldern finns en gravhög.

Hyllie Park är det gemensamma namnet för flera olika verksamheter: kyrka, förskola, grundskola, äldreboende och folkhögskola.

Tomten till Hyllie Park köptes 1992 av Malmö Baptistförsamling, som idag heter Hyllie Park Kyrkan.

Hyllie Park Folkhögskola har förutom sin folkhögskoleverksamhet, sfi-undervisning i Malmö, Skillinge och Göteborg. Dessutom drivs ett kulturcentrum i Kunming i Kina

Äldreboendet var den första verksamheten som startades på området oktober 1993. Många nationaliteter finns både bland boende och personal.

Förskolan har plats för 40 heltidsbarn och startades 1994.

Grundskolan omfattar klass F-6 och har 175 elevplatser och en stor skolgård med hela 58 kvadratmeter per elev.

Hyllie Park

I logotypen för Hyllie Park finns ett hjärta som symboliserar känsla, engagemang och tro samt en pratbubbla som symbol för ord, tanke och reflektion. Uttryck för värden som binder samman våra olika verksamheter i Hyllie Park.

När Malmö baptistförsamling i början av 1990-talet sålde sin kyrka på Västervång, och flyttade verksamheten till Hyllie Park, var det inte bara för att bygga en ny kyrka. Det fanns en vision om, att utifrån en kristen värdegrund och ett samhällsengagemang, starta andra verksamheter för att få människor att växa, utvecklas och att hitta sin plats i livet.

Äldre och yngre möts. Det var äldreboendet som först slog ner sina bopålar på tomten i Hyllie. Men snart följdes det av kyrkan, folkhögskolan, förskolan och grundskolan. Idag möts alla åldrar på Hyllie Park. Erfarenhet och levnadsvisdom samsas med nyfikenhet och upptäckarglädje

Framtiden knackar på dörren. Vi möter i dag, inte minst i Malmö, stora utmaningar. Flyktingar som kommer från krig och terror, EU-migranter som inte finner sig tillrätta i hemlandet, medborgare i vårt eget land som har svårt att hitta en plats samhället, äldre som behöver god omvårdnad och barn och unga som behöver en bra start i livet. Hyllie Park vill vara med och skapa en värld där mänskliga rättigheter är en självklar bas och där ingen i vårt land ska behöva leva i misär och utanförskap.

För mer information om Hyllie Park:
Kontakta Göran Ekman
tel 040-37 59 09


Läs om vårt nybygge på Hyllie Park


Här kan du se historien om vårt bygge som invigdes i februari 2019. Allt från ritningar till bilder och film från byggnationen.
 Läs vidare >>> 
Möta andra för att växa och utvecklas
Fest och glädje för alla åldrar
Leva hela livet
Upptäcka och lära sig nya saker

Hyllie Park • Elinelundsvägen 55 • 216 23 Malmö