Frågor och svar

Hur är det med aktiviteter för de boende?

Vi har en anställd med ansvar för aktiviteter. Grundschema är att det varje vardag i allrummet skall finnas något att delta i. Det kan vara bingo, studiecirkel, besök av trubadur, gudstjänst, skapande verksamhet, gymnastik mm.
Det lilla som sker varje dag eller varje vecka är viktigt men fest och särskilda händelser är också värdefulla. Vi firar årets olika högtider och födelsedagar, och vartannat år åker vi på semester tillsammans.

Hur är det med utomhusvistelser?

Äldreboendets alla byggnader ligger i markplan och varje lägenhet har egen uteplats. Den stora gemensamma altanen vid huset används för både fika och umgänge. Det är lätt att ta sig ut och runt i området och det finns flera sittgrupper i parken och vid dammen. Vi vet hur värdefullt det är att vara utomhus så det är angeläget för oss att hjälpa till med det.

Finns det tillgång till läkare och sjuksköterska?

Varje hus har en ansvarig sjuksköterska. Dagtid arbetar 1 el 2 sjuksköterskor samtidigt och på kvällen är en sjuksköterska i tjänst. Samma kvällssköterska har sedan beredskap under natten. Läkare kommer för rond med sjuksköterska 1 gång i veckan och kan vid behov göra "hembesök" hos den boende.