Läsårstider

och

lovdagar

2021 - 2022

Vårterminen 2021

Måndag 11 januari - Torsdag 10 juni

Lovdagar

Sportlov: 22 - 26 februari (v 8)

Påsklov: 29 mars - 3 april (v 13)

2 april: (Långfredag)

5 april: (Annandag påsk)

14 maj: Vid omsorgsbehov, kontakta skolan!

Studiedagar

22 februari: (Fritidshemmet stängt)

1 mars: (Fritidhemmet öppet)

12 maj: (Skola och fritidshem stängt)


Höstterminen 2021

Måndag 16 augusti - Tisdag 21 december

Lovdagar
Höstlov: 1 - 5 november (v 44)

Studiedagar
12 -13 augusti: (Förskola och fritidshem stängt) 

8 november: (Skola & fritidshem stängt) 

Vårterminen 2022

Tisdag 11 januari - Tisdag 14 juni

Lovdagar
Sportlov: 21 - 25 februari (v 8)

Påsklov: 11 - 14 april (v15)

15 april (långfredag)

18 april (annandag påsk)

27 maj (vid behov av omsorg, kontakta skolan!)

Studiedagar:

7 januari: (Skola, fritids och förskola stängt)

28 februari: Skola (fritids och förskola öppet)

25 maj: Skola & förskola stängt (fritids öppet)

                                       


Hyllie Park Grundskola är pilotskola! 

I vårt hälsoprojekt Skola med Hjärnkoll ingår nämligen ett samarbete med Styrka, glädje och medkänsla, ett forskningsprojekt på Åbo Akademi.

Forskningsprojektet syftar till att öka skolbarns välbefinnande med metoder som bygger på positiv psykologi. 

Dessa metoder är vi på Hyllie Park Grundskola först i landet med att ta efter! 

Klicka här för att läsa mer om projektet!

Hyllie Park Fritidshem
Öppet 6:00-8:10, och 13:30-17:30

Hyllie Park är lika mycket fritidshem som grundskola. Lika viktig som den traditionella undervisningen, är att våra elever tillåts lära under friare former. Lika mycket som vi arbetar med att strukturera barns utveckling, vill vi bejaka det spontana i densamma.

Klicka här för att  läsa mer om vårt fritidshem!

Information om GDPR

Dataskydd på Hyllie Park Grundskola

På Hyllie Park Grundskola är vi måna om din integritet och att dina personuppgifter behandlas säkert och korrekt. Detta dokument innehåller viktig information om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen. Klicka här för att läsa mer.

Schoolsoft

Hyllie Park Grundskola använder systemet Schoolsoft för elevadministration och kommunikation till vårdnadshavare.
Om du saknar inloggning tag kontakt med

eva.oldhammer@hylliepark.se

För att komma till systemet klicka här:

schoolsoft.hylliepark.se