Läsårsdagar
och
lovdagar

2019 - 2020

Höstterminen 2019

Måndag 19 augusti - Torsdag 19 december

Lovdagar

20 december - 7 januari


Vårterminen 2019 
Onsdag 8  januari - Fredag 12 juni 

Lovdagar 

Sportlov 17 - 21 februari (v. 8)

Påsklov 6 - 9 april (v. 16)

Studiedagar

7 januari

20 maj